Τμήμα Προμηθειών

Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Δήμου Δράμας»

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022
image_print