1

Εργασίες διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, υπολειμμάτων καθαρισμού κήπων (κλαδιά, γκαζόν) κ.α.