Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας.Πολυετής δαπάνη ποσού 62.780,40€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print