1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ SINGULARLOGIC