Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΙΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019
image_print