Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών.Πολυετής δαπάνη ποσού 18.200,00€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print