1

Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νεκροταφείο της Κοινότητας Μικροχωρίου του Δήμου Δράμας