Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 21/11/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018
image_print