Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 13/8/2022 ΕΩΣ 12/9/2022

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022
image_print