Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2022 ΕΩΣ 31/10/2022

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022
image_print