Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print