Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ,ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ – ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Α’ & Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
image_print