Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Εργασίες για την διεξαγωγή και διεκπεραίωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού μήκους Δράμας 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘ. 828/12-05-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
image_print