Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Εργασίες για τον εξαερισμό χώρου με δίκτυο αεραγωγών και προσαρμογή νωπού αέρα για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
image_print