1

Εργασίες για τον εξαερισμό χώρου με δίκτυο αεραγωγών και προσαρμογή νωπού αέρα για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.