Τμήμα Προμηθειών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print