1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 18/6/2023 ΕΩΣ 17/7/2023