Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ & ΝΕΟΥ ΑΠΟ 1/07/2019 ΕΩΣ 31/07/2019

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019
image_print