Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ & ΝΕΟΥ ΑΠΟ 28/2/2017 ΕΩΣ 27/03/2017

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017
image_print