Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEB-SERVICES ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ OTS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
image_print