Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ 27/7/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020
image_print