1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016