Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

«Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας»

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023
image_print