Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

«Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας» για τα έτη 2024 και 2025

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print