Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

«Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας»

Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021
image_print