Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους προπροστασίας

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
image_print