Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print