Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ , ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ , ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
image_print