Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΖΩΝ-ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2019
image_print