Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ-ΔΕΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011
image_print