Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ , ΜΠΑΖΩΝ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
image_print