Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print