Εργασίες παραμετροποίησης εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου – εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.