Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
image_print