Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 25/06/2017 ΕΩΣ 24/08/2017

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017
image_print