εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης για τα 2o Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ