Τμήμα Προμηθειών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
image_print