Εργασίες συντήρησης ενός (1) ανελκυστήρα του Παλαιού Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Πλ. Ελευθερίας.