Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών του Δήμου Δράμας.Πολυετής δαπάνη ποσού 9.957,80€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print