Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών του Δήμου Δράμας.Πολυετής υποχρέωση ποσού 11.957,80€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print