Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021
image_print