Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
image_print