Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες συντήρησης τεσσάρων (4) ανελκυστήρων στο νέο Δημαρχείο, ποσού 4.960,00€ με το Φ.Π.Α. (4.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
image_print