Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
image_print