Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print