Τμήμα Προμηθειών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
image_print