Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Εργασίες στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας 2022, ήτοι ενδεικτικά: 1.Υποστήριξη γραφείου υποδοχής, 2. Αποστολή και παραλαβή προσκλήσεων, 3. Φωτογράφηση καλεσμένων για την κάρτα διαπίστευσης (φωτογράφηση-ψηφιοποίηση-εκτύπωση-πλαστικοποίηση) , 4. Συνεπικουρία στην προετοιμασία φιλοξενίας κατά την περίοδο του φεστιβάλ 2022, 5. Δημιουργία βάσης δεδομένων , συμμετεχόντων και φιλοξενούμενων περιόδου 2022 (φωτογραφία, όνομα, επώνυμο, ιδιότητα), 6. Επιμέλεια εκτυπώσεων offset, ψηφιακών εκτυπώσεων, υλικού προώθηση και λειτουργίας του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 2022.

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print