Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης εξεδρών πάσης φύσεως εκδηλώσεις (παρελάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διάφορες δράσεις κλπ) στα όρια του Δήμου Δράμας-υλικά εργασίες.Προμήθεια τέντας.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022
image_print