Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ. ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ(ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021)

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
image_print