ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021)